BARON PHILIPPE CASIER

BARON PHILIPPE CASIER

Interview

GESPREK MET BARON PHILIPPE CASIER

“ Waregem Koerse is een feest met een unieke sfeer”

Waregem Koerse is een evenement dat georganiseerd wordt door de Koninklijke Waregemse Koersvereniging. Deze koersmaatschappij staat ondertussen al meer dan 10 jaar onder het voorzitterschap van Baron Philippe Casier. De familienaam doet in onze regio niet alleen bij de paardenkenners een belletje rinkelen. Ook het Waregemse stadspark is immers genoemd naar de familie Casier waardoor de naam heel herkenbaar klinkt. Samen duiken we in de geschiedenis van de stad Waregem en haar belangrijkste dag van het jaar.

Hoe is de naam van de familie Casier historisch gelinkt aan de stad Waregem?

De naam komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het is niet bewezen, maar de familie zou afstammen van de Hugenoten die onder druk Frankrijk moesten verlaten in de 17e eeuw. De familie is uitgeweken naar Valenciennes, Henegouwen en later richting Nederland. Mijn voorouders zijn in de 18de eeuw in de regio Waregem-Gent gebleven. Ze waren actief in de suikerindustrie en later in de vlasspinnerij. Nu is het zo dat Jules Storme, die lange tijd burgemeester was in Waregem (en later ook voorzitter was van de koersvereniging) een dochter had, Marie, die getrouwd was in 1870 met Victor Casier, die afkomstig was uit Gent. Door dit huwelijk kwam de familie Casier in Waregem terecht.

Hoe is het stadspark aan de naam Casier gekomen?

Jules Storme had een broer Henri en ook een zus die Nathalie heette. Zij was getrouwd met Felix de Ruyck. Die man heeft ontzettend veel gedaan voor Waregem en was de grondlegger van Waregem Koerse. Hij was trouwens ook de eerste voorzitter van de koersvereniging. Rond 1860 heeft hij het zogenaamde kasteel gebouwd. Maar dit koppel had geen kinderen en na zijn dood was Marie Storme de erfgename van die woning. Toen Victor Casier in 1911 stierf, is zij er blijven wonen. Daarna heeft hun zoon Gabriël, die mijn grootvader is, er gewoond en daar is mijn vader Jean geboren. Eind de jaren ’70 werd het park en de woning dan overgedragen aan de stad Waregem en die heeft de plaats de huidige benaming gegeven.

Hoe bent u bij Waregem Koerse betrokken geraakt?

Zo’n 30 jaar geleden ben ik lid geworden van het bestuur. In die Raad van Bestuur was het opvallend dat er heel wat oudere leden waren. De meerderheid zelfs 90-plussers. Maar er was ook een jonger lid: Thierry Storme. Hij is eigenlijk familie van mij, want zijn voorvader Henri Storme is de broer van Jules Storme, die de schoonvader was van Victor Casier. Thierry Storme zat al enige tijd in het bestuur en ik heb hem vergezeld. Bij de voorzitters van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging komen we ook de naam Jules Casier tegen. Victor Casier en Marie Storme hadden 6 kinderen waarvan Gabriël mijn grootvader is en Jules was de oudste van de broers. Hij is kort voorzitter geweest tijdens de oorlogsjaren (van 1942 tot 1946), maar hij is vroeg gestorven. Hierdoor heb ik hem niet persoonlijk gekend.

Hoe kijkt u terug op de periode dat uw vader, Baron Jean Casier, voorzitter was (1966-2007)? Wat zijn volgens u zijn grootste verdiensten?

Mijn vader is 40 jaar voorzitter geweest en in die periode is alles uiteraard geëvolueerd. Het is zo dat bij zijn aanstelling in 1966 Waregem Koerse eigenlijk in een dipje zat, met minder toeschouwers. Maar met het nieuwe bestuur kwam er ook nieuw leven. Het was de start van een bloeiende periode in de Belgische paardenrennen. Er kwamen veel nieuwe paarden en trainers naar Waregem. De naambekendheid groeide en de relaties werden opnieuw internationaler. Het niveau ging geleidelijk aan naar omhoog. In de jaren ’70 en vooral ’80 bloeiden de paardenrennen in Belgie enorm. Zo kon onze koersmaatschappij geleidelijk aan financieel sterker worden en de prijzengelden opkrikken. Maar in 1990 is Waregem Koerse als een van de eerste evenementen gestart met VIP-formules. Er werd een overeenkomst van 10 jaar met Roularta Events afgesloten. Dat ging eigenlijk heel eenvoudig, want er was al heel veel publieke belangstelling. Heel eenvoudig konden we het hele VIP-gebeuren koppelen aan het koersgebeuren. Op die manier konden we financieel een reserve opbouwen. Dat geld hebben we nu kunnen gebruiken om de nieuwe tribune te financieren.

In zijn 40 jaar voorzitterschap heeft hij de sport dus zien evolueren en steeds professioneler zien worden. Trouwens, zelf sprak hij niet graag over de naam Waregem Koerse. Dit deed hem te veel denken aan het wielrennen. Hij verwees eerder naar de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen of gewoon, naar de volledige meeting.

Uw vader had enkele renpaarden. Quel Choix won in de blauw-gele familiekleuren zelfs de Kleine Steeple in 1987. Kriebelt het soms om zelf als eigenaar met een paard aan de start te komen?

Mijn vader had soms eens een renpaard, voor het plezier, samen met enkele vrienden. Maar ikzelf heb niet de behoefte om als eigenaar deel te nemen. Ik ben betrokken bij heel wat activiteiten. Ik hou me bezig met de eventing, de Jockey-Club, de paardenjacht, lid van het Europees netwerk…  Maar zelf heb ik geen paarden. Ik zeg vaak: “Iedereen in Nokere heeft een paard, behalve ik.”

Sinds 2007 bent u voorzitter van de koersmaatschappij. Wat is de taak van de voorzitter van een koersvereniging?

Je moet ervoor zorgen dat er goed gewerkt kan worden en dat iedereen goed overeenkomt met elkaar. Dat je ploeg weet wat hij moet doen. De jarenlange samenwerking met Thierry Storme, die ondervoorzitter is, zorgt ervoor dat we elkaar heel goed aanvoelen. Hij zit al zo lang in deze wereld dat hij op sportief vlak alles weet om Waregem Koerse op sportief gebied uit te werken. Onze algemene secretaris was Jozef Van Den Broeke. Die is nu eresecretaris geworden, want wij willen hem bedanken voor zijn inzet gedurende die vele jaren.

Vanop de nieuwe tribune kijkt Baron Philippe Casier vol vertrouwen naar de toekomst van Waregem Koerse.

Hoe ziet de dag van Waregem Koerse er voor de voorzitter uit?

Niets doen! Hoe minder dat ik moet doen, hoe beter dat de dag verloopt (lacht). Dat klopt, want eigenlijk is al het grote voorbereidingswerk al achter de rug. Het logistieke aspect is geregeld, de deelnemers zijn gekend en gearriveerd. Op de dag zelf controleer ik nog eens of alles in orde is. Daarna is het mijn taak om de gasten te ontvangen. Tijdens de galoprennen ga ik naar de aankomsttoren. Op die manier kan ik ook vlot bij de prijsuitreiking zijn.

Hoe zou u Waregem Koerse omschrijven aan iemand die er nog nooit geweest is?

Een dag met een unieke sfeer waar er veel gefeest wordt. Het is een dag die je als evenement moet ontdekken. En dat op een plaats die heel specifiek is. Waregem heeft als hippodroom immers een hele kleine oppervlakte. Het is uniek en het beleven van de paardenrennen met de Grote Steeple, de andere hindernisrennen en de drafkoersen is iets speciaals.

Het is dinsdagavond, Waregem Koerse is achter de rug. Wanneer kijkt u tevreden terug?

Als het goed weer is, veel volk, geen paardenleed en een gezellige ambiance, dan kan ik met een tevreden blik terugkijken. Maar weet je wat me een heel voldaan gevoel geeft? Dat is als ik na de koersen vanuit de Gaverbeektent probeer te wandelen richting Bloso. Doorheen de drukte van het feestend volk een doorgang zoeken in de indrukwekkende massa volk die dicht gepakt bij elkaar staat. Pas dan besef je hoeveel volk er naar Waregem Koerse komt. En als ze dan allemaal een gezellige namiddag beleven, kan ik niet anders dan hier een mooi gevoel aan over houden.